IT Audits

De gecertificeerde IT auditors van Sol-IT voeren professionele, duidelijke en betaalbare audits  uit. Wij zijn aangesloten bij de Nederlandse Organisatie van Register EDP-auditors (NOREA) en hanteren de gedragsregels van de Register EDP-auditor (RE): NOREA Code of Ethics voor de IT-auditor.

Deel deze pagina
 

DigiD ICT-beveiligingsassessments

Wat is DigiD

Op 2 februari 2012 heeft de minister in een brief aan de Tweede Kamer aangegeven dat alle organisaties die DigiD gebruiken, moeten voldoen aan een beveiligingsnorm.

Deel deze pagina
 

ENSIA: Eén slimme verantwoording voor informatieveiligheid

Wat is ENSIA

ENSIA (Eenduidige Normatiek Single Information Audit) heeft tot doel het ontwikkelen en implementeren van een zo effectief en efficiënt mogelijk ingericht verantwoordingsstelsel voor informatieveiligheid gebaseerd op de Baseline Informatiebeveiliging Nederlandse Gemeenten (BIG).

 

 

 

Deel deze pagina
 

Assurance en Certificeringen

Vertrouwen speelt in het huidige tijdsgewricht van toenemende digitalisering en uitbesteding van diensten en processen in toenemende mate een essentiële rol. Bedrijven zowel als consumenten maken meer en meer gebruik van geautomatiseerde gegevensverwerkingen waarover zij geen “control” kunnen uitoefenen.

 

 

Deel deze pagina
 

ISAE 3402 / SOC 1 Audit

ISAE 3402 is een waarborg dat processen die uitbesteed zijn, aantoonbaar ‘in control’ zijn. In control’ betekent dat processen goed worden uitgevoerd, informatiebeveiliging toereikend is ingericht en dat er voldoende maatregelen om fraude te voorkomen zijn ingericht.

Deel deze pagina
 

ISAE 3000 Audit

ISAE 3000 is een onderwerp die steeds actueler wordt in de wereld van de IT-technologie, Cloud computing en uitbesteden van overige IT-diensten.

 

Deel deze pagina