ISAE 3402 / 3000 traject (SOC1/SOC2)

Een ISAE 3402 / 3000 verklaring geeft u en uw stakeholders vertrouwen in dat wat u doet. De stakeholders in dit geval betreft ondernemingen die processen aan u uitbesteedt. Denk hierbij aan IT beheer, salarisverwerking, incasseren van geldvorderingen. Een ISAE 3402 / 3000 geeft deze ondernemingen inzicht in de uitbestede processen en de interne beheersing hiervan en dus het benodigde vertrouwen in dat deze uitbestede processen bij u in goede handen zijn.

Om tot een ISAE 3402 / ISAE 3000 rapportage te komen dient een aantal stappen te worden ondernomen:

1.    Doelstelling bepalen
Over welke aspecten wilt u aan uw stakeholders zekerheid geven? Een ISAE 3402 rapportage betreft uw interne beheersingsmaatregelen van de verleende dienst die waarschijnlijk relevant is voor de interne beheersing van uw stakeholder.

2.    Nul-meting
Uitvoeren van een nul-meting: Voldoet uw organisatie aan de te stellen eisen van een ISAE 3402 rapportage?  Hieruit komt een verbeteradvies.

3.    Implementatie
Het implementeren van het verbeteradvies.

4.    ISAE rapportage
In deze fase wordt het ISAE 3402 rapportage opgesteld die voldoet aan de vereisten.

5.    Audit – assurance-verklaring
Op het moment dat de ISAE 3402 rapportage gereed is zal de audit worden uitgevoerd. De audit resulteert in een assurance-verklaring en een beschrijving van de uitgevoerde audit werkzaamheden inclusief de bevindingen.

De unieke samenwerking tussen Aqturion en Soll-IT  zorgt ervoor dat wij het gehele traject voor u kunnen verzorgen tot aan het afgeven van de audit assurance-verklaring behorend bij uw ISAE 3000 / ISAE 3402 rapportage.

Wij zorgen voor een efficiënte uitvoering van bovengenoemde stappen door:

  • Het bieden van een digitaal platform ter ondersteuning van het risico management proces, opstellen proces beschrijvingen en bijbehorende interne beheersingsmaatregelen en het plannen en uitvoeren van de werkzaamheden;
  • Het bieden van ondersteuning gedurende het gehele proces;
  • Het bieden van een team met ruime ervaring in ISAE 3402 projecten en kennis in diverse branches waaronder gerechtsdeurwaarders/incasso organisaties, zakelijk (IT) dienstverleners, vermogensbeheerders; en
  • Het verzorgen van het gehele proces van A tot Z.

Meer weten over het ISAE 3402 / 3000 traject? (SOC1/SOC2)

Voor meer informatie kunt u altijd onze IT-auditors inschakelen.

Deel deze pagina