IT First

Voor een efficiënte controleaanpak maakt u als accountant optimaal gebruik van de geautomatiseerde controles in de IT-systemen. IT First, een geïntegreerde controleaanpak, maakt dat mogelijk. Hiermee kunt u als accountant meer gebruik maken van de geautomatiseerde controles in de IT-systemen. In deze controleaanpak werken de IT-auditor en accountant nauw samen en komen zo tot een slimmere en meer efficiënte controleaanpak. De eindverantwoordelijkheid blijft bij de controlerende accountant maar de IT is geïntegreerd in de controleaanpak.

Afgestemd op uw controlepraktijk

Door IT First geheel op de situatie van uw accountantskantoor af te stemmen, weet u zeker dat u het in uw controlepraktijk goed kunt toepassen. Die juiste IT First-aanpak creëren wij met de volgende producten:

IT First Maturity Measurement

De eerste stap in IT First is een nulmeting. Daarin brengen we de beschikbare IT-auditkennis van u en de accountants van uw controlepraktijk in kaart. Feitelijk meten we in hoeverre uw kantoor in staat is om de IT First-aanpak efficiënt toe te passen. Hiervoor spreken we met enkele verantwoordelijke medewerkers en voeren een aantal dossierreviews uit op uw kantoor. Vervolgens delen wij uw organisatie in op een level van CMM (Capability Maturity Model) waarna we in overleg met u een vervolgplan maken. Deze IT First-meting kunnen we aanbieden tegen een vaste prijs.

IT First Mentoring

Wilt u de uitkomsten uit de IT First Maturity Measurement een verdere, concrete invulling geven, dan kunnen we dit vervolgen met IT First Mentoring. Op basis van de eerdere constateringen starten we een nieuw traject op. Daarin trainen en coachen we u en uw medewerkers om de IT-audit geïntegreerd in de controleaanpak op te nemen zodat dit slim en efficiënt wordt uitgevoerd. Tijdens dit hele traject zijn onze IT-auditors beschikbaar voor overleg met uw medewerkers.

IT First Basic Review

Wilt u eerst weten wat de situatie bij een klant is én wat dat betekent voor uw controlewerkzaamheden? Dan voeren wij in uw opdracht de IT First Basic Review uit. Een scan naar de minimaal vereiste werkzaamheden gebaseerd op COS 315 en de geldende wet- en regelgeving. Hierbij kijken we naar onder meer:

  • Application controls
  • Automatiseringsorganisatie
  • Back-up en recovery
  • Logische toegangsbeveiliging
  • Change Management
  • Operationeel beheer

Vervolgens kunnen we samen met u de risico’s en eventuele vervolgstappen in kaart brengen. De IT First Basic Review is als los product tegen een vast tarief af te nemen.

IT First Additional Research

Deze research is het vervolg op de Basic Review. Afhankelijk van de geconstateerde situatie bij uw klant kiest u ervoor welke werkzaamheden u zelf uitvoert en welke u de IT auditors van Soll-IT laat uitvoeren. Wilt u als accountant steeds meer werkzaamheden van de controleaanpak zelf uitvoeren, dan kan deze fase goed gecombineerd worden met IT First Mentoring. Na de werkzaamheden geven wij onze bevindingen weer in een rapport voor de accountant. Hierin staat duidelijk vermeld wat de consequenties daarvan zijn voor de controlewerkzaamheden.

IT First, voor elke accountant

Met IT First kan elke accountant op verschillende manieren inzicht krijgen in de IT-systemen benodigd voor de controleaanpak. U kunt IT First zowel als een module of als losse, complementaire onderdelen afnemen. Wat u ook kiest, wij zorgen ervoor dat het aanbod geheel is afgestemd op uw vraag en uw situatie. Wilt u daar meer over weten, neem dan contact met ons op.

Andere Soll-IT oplossingen

IT-Audit

Een IT-audit geeft zekerheid over de betrouwbaarheid van de IT systemen, ongeacht welk systeem of platform gebruikt wordt. De ...

Lees verder

 

Privacy audits, DigiD, ENSIA

Soll-IT heeft gecertificeerde auditors die deze audits conform verschillende certificeringsrichtlijnen kunnen uitvoeren en het ...

Lees verder

 

Data-analyse

Met de toename van het IT-gebruik neemt ook de hoeveelheid data in de systemen toe. Om deze data te kunnen gebruiken dient ...

Lees verder

 

Platformen

Elk bedrijf kiest een eigen platform waarop de IT-systemen draaien en de informatie verwerkt en beheerd wordt. Toch moet u als ...

Lees verder

 

Compliance Privacy (AVG)

Compliance is het begrip waarmee wordt aangeduid dat een persoon of organisatie werkt in overeenstemming met de geldende wet- en ...

Lees verder

Deel deze pagina

Meer weten over IT First

Voor meer directe sturing en meer betrouwbaarheid in én uit een organisatie kunt u altijd onze IT-auditors inschakelen.

Neem contact met ons op