Privacy audits, DigiD, ENSIA
Soll-IT heeft gecertificeerde auditors die deze audits conform verschillende certificeringsrichtlijnen kunnen uitvoeren en het bijbehorende ...
De Soll-IT oplossing
 

IT-audit voor accountants en het mkb

IT-audits afgerond met een duidelijke vertaalslag naar de consequenties voor de controleaanpak. Eventueel aangevuld met concreet advies voor verbetering en ondersteuning op elk IT-vlak. De controle van application- en IT general controls geeft de accountant zekerheid over de betrouwbaarheid van de cijfers. IT-auditors met kennis van zaken; zowel van IT-systemen, diverse platformen en certificeringen als voor toegankelijke en inzichtelijke data-analyses.

IT-audit geeft zekerheid over de betrouwbaarheid van de IT systemen

 

Privacy audits, DigiD, ENSIA

Soll-IT heeft gecertificeerde auditors die deze audits conform verschillende certificeringsrichtlijnen kunnen uitvoeren en het bijbehorende Assurance-rapport uitgeven. Wij kunnen onder andere de ...

Lees verder

 

Data-analyse

Met de toename van het IT-gebruik neemt ook de hoeveelheid data in de systemen toe. Om deze data te kunnen gebruiken dient vastgesteld te worden of deze betrouwbaar is. De IT-auditors van Soll-IT ...

Lees verder

 

Platformen

Elk bedrijf kiest een eigen platform waarop de IT-systemen draaien en de informatie verwerkt en beheerd wordt. Toch moet u als accountant bij elk bedrijf kunnen beoordelen of de kwaliteit van de data ...

Lees verder

 

IT First

Voor een efficiënte controleaanpak maakt u als accountant optimaal gebruik van de geautomatiseerde controles in de IT-systemen. IT First, een geïntegreerde controleaanpak, maakt dat mogelijk. ...

Lees verder

 

Compliance Privacy (AVG)

Compliance is het begrip waarmee wordt aangeduid dat een persoon of organisatie werkt in overeenstemming met de geldende wet- en regelgeving. Het gaat over het nakomen van normen of het zich er naar ...

Lees verder

Deel deze pagina