IT First
Voor een efficiënte controleaanpak maakt u als accountant optimaal gebruik van de geautomatiseerde controles in de IT-systemen. IT First, ...
De Soll-IT oplossing
 

IT-audit voor accountants en het mkb

IT-audits afgerond met een duidelijke vertaalslag naar de consequenties voor de controleaanpak. Eventueel aangevuld met concreet advies voor verbetering en ondersteuning op elk IT-vlak. De controle van application- en IT general controls geeft de accountant zekerheid over de betrouwbaarheid van de cijfers. IT-auditors met kennis van zaken; zowel van IT-systemen, diverse platformen en certificeringen als voor toegankelijke en inzichtelijke data-analyses.

IT-audit geeft zekerheid over de betrouwbaarheid van de IT systemen

 

Certificering

Bij Soll-IT vindt u gecertificeerde auditors die conform verschillende certificeringsrichtlijnen een audit kunnen uitvoeren en het bijbehorende Assurance-rapport uitgeven. Wij kunnen onder andere de ...

Lees verder

 

Data-analyse

Met de toename van het IT-gebruik neemt ook de hoeveelheid data in de systemen toe. Om deze data te kunnen gebruiken dient vastgesteld te worden of deze betrouwbaar is. De IT-auditors van Soll-IT ...

Lees verder

 

Platformen

Elk bedrijf kiest een eigen platform waarop de IT-systemen draaien en de informatie verwerkt en beheerd wordt. Toch moet u als accountant bij elk bedrijf kunnen beoordelen of de kwaliteit van de data ...

Lees verder

 

IT First

Voor een efficiënte controleaanpak maakt u als accountant optimaal gebruik van de geautomatiseerde controles in de IT-systemen. IT First, een geïntegreerde controleaanpak, maakt dat mogelijk. ...

Lees verder

 

Compliance

Compliance is het begrip waarmee wordt aangeduid dat een persoon of organisatie werkt in overeenstemming met de geldende wet- en regelgeving. Het gaat over het nakomen van normen of het zich er naar ...

Lees verder

Deel deze pagina