IT-Audit

Een IT-audit geeft zekerheid over de betrouwbaarheid van de IT systemen, ongeacht welk systeem of platform gebruikt wordt. De gecertificeerde IT-auditors van Soll-IT hebben de expertise en jarenlange ervaring om IT-infrastructuren en/of IT-systemen te onderzoeken. Zij hanteren daarbij internationaal aanvaarde normen. Dit kan zowel in opdracht van accountants als van mkb-bedrijven uitgevoerd worden.

Geïntegreerde controleaanpak

Een onderzoek naar de betrouwbare werking van application– en IT general controls eventueel aangevuld met data-analyse resulteert in een oordeel over het systeem en de data. Een slimme, efficiënte controleaanpak is dan mogelijk doordat u de geautomatiseerde controles in de IT-systemen kunt gebruiken of middels data-analyse efficiënt kunt inzoomen op afwijkingen. Wij bieden u daarvoor IT First; een geïntegreerde controleaanpak geheel afgestemd op uw wensen en werkzaamheden en met de mogelijkheid om u en uw medewerkers te coachen en op te leiden.

Certificering en data-analyse

Voor audits conform internationale certificeringsnormen zoals ISAE 3402/SOC1, ISO 27001en andere certificaten kunt u onze IT-auditors inschakelen. Net als voor data-analyses waarbij zij u inzicht geven in de dataverbanden en de betrouwbaarheid daarvan.

IT-advies

Zowel accountants als mkb-bedrijven schakelen ons in voor onafhankelijk, deskundig IT-advies, bijvoorbeeld om een betrouwbare IT-omgeving te creëren. Wij sparren daarvoor graag met de systeembeheerder, geven een second opinion over de samenwerking met uw IT-leverancier, adviseren over outsourcing, pakketselectie of continuïteitsstrategieën of beoordelen uw IT-systeem op functionaliteit en betrouwbaarheid. Met onze ruime ervaring met verschillende IT-systemen in de meest uiteenlopende branches geven we u ook graag gericht advies. IT-advies dus.

Privacy audit voor de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp)

De Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) eist van elke organisatie dat de persoonsgegevens die zij bezitten, goed beveiligd zijn. Een privacy audit geeft u de zekerheid dat de daarvoor genomen maatregelen ook adequaat zijn of vertelt wat u nog moet doen om conform de Wbp te opereren. Onze IT-auditors werken daarvoor samen met advocaten. Na een risicoklasse-analyse en een controle van het beveiligingsniveau in uw organisatie ontvangt u een rapport waarmee u kunt aantonen of en zo ja in welke mate, u voldoet aan de Wbp of wat u precies nog moet ondernemen om daaraan te voldoen.

Contact met onze IT-auditors

Onze onafhankelijke IT-auditors brengen graag ook de kwaliteit van de IT in uw organisatie in kaart zodat u specifieke onderdelen kunt verbeteren of de betrouwbaarheid van uw gehele IT-systeem kunt aantonen. Wenst u meer informatie of een vrijblijvende kennismaking? Neem dan contact met ons op.

Andere Soll-IT oplossingen

 

Privacy audits, DigiD, ENSIA

Soll-IT heeft gecertificeerde auditors die deze audits conform verschillende certificeringsrichtlijnen kunnen uitvoeren en het ...

Lees verder

 

Data-analyse

Met de toename van het IT-gebruik neemt ook de hoeveelheid data in de systemen toe. Om deze data te kunnen gebruiken dient ...

Lees verder

 

Platformen

Elk bedrijf kiest een eigen platform waarop de IT-systemen draaien en de informatie verwerkt en beheerd wordt. Toch moet u als ...

Lees verder

 

IT First

Voor een efficiënte controleaanpak maakt u als accountant optimaal gebruik van de geautomatiseerde controles in de IT-systemen. ...

Lees verder

 

Compliance Privacy (AVG)

Compliance is het begrip waarmee wordt aangeduid dat een persoon of organisatie werkt in overeenstemming met de geldende wet- en ...

Lees verder

Deel deze pagina

Meer weten over IT-Audit

Voor meer directe sturing en meer betrouwbaarheid in én uit een organisatie kunt u altijd onze IT-auditors inschakelen.

Neem contact met ons op