Assurance en Certificeringen

Vertrouwen speelt in het huidige tijdsgewricht van toenemende digitalisering en uitbesteding van diensten en processen in toenemende mate een essentiële rol. Bedrijven zowel als consumenten maken meer en meer gebruik van geautomatiseerde gegevensverwerkingen waarover zij geen “control” kunnen uitoefenen.

 

 

Om er toch op te kunnen vertrouwen dat de deze gegevensverwerkingen op een betrouwbare wijze functioneren is een onafhankelijke deskundige derde nodig die een oordeel geeft over de mate van betrouwbaarheid van deze systemen gebaseerd op een algemeen aanvaarde (inter-) nationale assurance of certificeringsnorm.

Soll-IT is op dit vlak een gewaardeerde speler. Voor assurance en certificeringen conform internationale normen zoals ISAE 3402/SOC1,  ENSIA en andere certificaten kunt u onze IT-auditors inschakelen.

Waarom SOLL-IT

Soll-IT is medio 2012 opgericht als antwoord op een vraag uit de markt voor specifieke IT audit support voor accountants bij de jaarrekeningcontrole. Echter de “roots” gaan ruim 20 jaar verder terug. De directie van Soll-IT is al decennialang werkzaam als IT-auditor en Financial auditor voor nationale en internationale klanten. Tevens treedt Soll-IT al jaren op als opleiders bij het SRA, nemen zij samen met de BIG 4 deel in diverse commissies van de NOREA en zijn zij lid van het IT steering Committee van een internationaal samenwerkingsverband. Daarnaast vanwege onze kennis op het gebied van de IT (techniek) en Financial (organisatie) spreken wij beide talen en kunnen wij moeiteloos schakelen tussen de mens en de machine.

Wilt u meer weten, neem dan contact op met Robert.

Andere Soll-IT certificaten

ENSIA: Eén slimme verantwoording voor informatieveiligheid

Wat is ENSIA ENSIA (Eenduidige Normatiek Single Information Audit) heeft tot doel het ontwikkelen en implementeren van een zo ...

Lees verder

DigiD ICT-beveiligingsassessments

Wat is DigiD Op 2 februari 2012 heeft de minister in een brief aan de Tweede Kamer aangegeven dat alle organisaties die DigiD ...

Lees verder

ISAE 3000 Audit

ISAE 3000 is een onderwerp die steeds actueler wordt in de wereld van de IT-technologie, Cloud computing en uitbesteden van ...

Lees verder

ISAE 3402 / SOC 1 Audit

ISAE 3402 is een waarborg dat processen die uitbesteed zijn, aantoonbaar ‘in control’ zijn. In control’ betekent dat ...

Lees verder

Deel deze pagina

Meer weten over Assurance en Certificeringen

Voor meer directe sturing en meer betrouwbaarheid in én uit een organisatie kunt u altijd onze IT-auditors inschakelen.

Neem contact met ons op