ENSIA: Eén slimme verantwoording voor informatieveiligheid

Wat is ENSIA

ENSIA (Eenduidige Normatiek Single Information Audit) heeft tot doel het ontwikkelen en implementeren van een zo effectief en efficiënt mogelijk ingericht verantwoordingsstelsel voor informatieveiligheid gebaseerd op de Baseline Informatiebeveiliging Nederlandse Gemeenten (BIG).

 

 

 

De verantwoordingssystematiek over de Basisregistratie Personen (BRP), Paspoortuitvoeringsregeling (PUN), Digitale persoonsidentificatie (DigiD), Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG), Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT), Basisregistratie Ondergrond (BRO) en de Structuur uitvoeringsorganisatie Werk en Inkomen (Suwinet) is samengevoegd en gestroomlijnd.

Waarom een ENSIA Audit

Uitgangspunt van ENSIA is de single information audit. Dit betekent dat u  maar één keer per jaar deze zelfevaluatielijst hoeft in te vullen. De informatie wordt gebruikt voor de horizontale verantwoording richting gemeenteraad en de diverse verticale verantwoordingslijnen richting departementen.

Waarom SOLL-IT

Soll-IT is medio 2012 opgericht als antwoord op een vraag uit de markt voor specifieke IT audit support op diverse terreinen. Als onafhankelijk en gecertificeerde auditors kunnen wij door onze audit bijdragen aan de verbetering van uw beleid, sturing en verantwoordingsproces daar waar dat mogelijk is. Wij zullen u stap voor stap door het auditproces begeleiden. Een van onze sterke punten is dat wij interne beheersingssystemen die zowel in de techniek als in de organisatie verankerd zijn begrijpen en moeiteloos schakelen tussen de mens en de machine.

 

Wilt u meer informatie?

Neemt u dan gerust contact op met een van onze auditors 020 – 5700 255 of mail info@soll-it.nl.

Andere Soll-IT certificaten

Assurance en Certificeringen

Vertrouwen speelt in het huidige tijdsgewricht van toenemende digitalisering en uitbesteding van diensten en processen in ...

Lees verder

DigiD ICT-beveiligingsassessments

Wat is DigiD Op 2 februari 2012 heeft de minister in een brief aan de Tweede Kamer aangegeven dat alle organisaties die DigiD ...

Lees verder

ISAE 3000 Audit

ISAE 3000 is een onderwerp die steeds actueler wordt in de wereld van de IT-technologie, Cloud computing en uitbesteden van ...

Lees verder

ISAE 3402 / SOC 1 Audit

ISAE 3402 is een waarborg dat processen die uitbesteed zijn, aantoonbaar ‘in control’ zijn. In control’ betekent dat ...

Lees verder

Deel deze pagina

Meer weten over ENSIA: Eén slimme verantwoording voor informatieveiligheid

Voor meer directe sturing en meer betrouwbaarheid in én uit een organisatie kunt u altijd onze IT-auditors inschakelen.

Neem contact met ons op