Data-analyse

Met de toename van het IT-gebruik neemt ook de hoeveelheid data in de systemen toe. Om deze data te kunnen gebruiken dient vastgesteld te worden of deze betrouwbaar is. De IT-auditors van Soll-IT informeren u over de kwaliteit van de data en voeren data-analyses voor u op maat uit, bijvoorbeeld voor de jaarrekeningcontrole van accountants.

Soll-IT Data-analyse Pentagon

Het uitvoeren van data-analyses kent allerlei valkuilen welke kunnen resulteren in onjuiste conclusies en daarop gebaseerde vervolgwerkzaamheden. Het Soll-IT Data-analyse Pentagon biedt u een duidelijke structuur die moet voorkomen dat u in deze valkuilen loopt. Het Pentagon verdeelt de data-analyse in de volgende 5 processtappen:

A. Duidelijke opdrachtformulering.
B. Verkrijgen van de juiste/volledige bestanden.
C. Uitvoering (tooling).
D. Verificatie uitkomsten.
E. Bevindingen formuleren en consequenties controle bepalen.

 

Iedere processtap is hierbij even belangrijk en dient afgerond te worden met een conclusie voordat men aanvangt met de volgende stap.

Wilt u meer weten? Neem vrijblijvend contact op met de IT-auditors van Soll-IT.

Processmining

Processmining is een methode om de beschikbare informatie inzichtelijk te maken, de eventuele risico’s in kaart te brengen en het bruikbaar te maken voor accountantscontroles. Onze auditors halen voor u de gewenste informatie uit de systemen en geven u zo een overzicht van alle interacties tussen de onderdelen in het bedrijf zodat u:

  • problemen kunt opsporen,
  • prestaties vergelijken,
  • processen inzichtelijk maken,
  • diepere oorzaken ontdekken en
  • het resultaat van veranderingen bepalen.

Tooling voor data-analyse

Of u nu een data-analysetool zoekt of iemand nodig heeft die daarmee goed kan werken, u kunt op ons rekenen. Wij gebruiken dagelijks diverse tools in data-analyse en zijn bekend met onder andere IDEA en DISCO. Ongeacht de systemen die de organisatie gebruikt, kunnen wij daaruit voor u de gewenste data selecteren en beoordelen. Data-analyse op maat dus.

Inzicht in de processen

De data-analyses die onze auditors voor u uitvoeren geven u het inzicht in de administratieve verwerking van de processen. Het gehele proces over een bepaalde periode wordt immers in één keer in kaart gebracht. Met deze kennis kunt u werkelijke verbeteringen gaan doorvoeren omdat u weet waar het probleem zich bevindt.

Andere Soll-IT oplossingen

IT-Audit

Een IT-audit geeft zekerheid over de betrouwbaarheid van de IT systemen, ongeacht welk systeem of platform gebruikt wordt. De ...

Lees verder

 

Privacy audits, DigiD, ENSIA

Soll-IT heeft gecertificeerde auditors die deze audits conform verschillende certificeringsrichtlijnen kunnen uitvoeren en het ...

Lees verder

 

Platformen

Elk bedrijf kiest een eigen platform waarop de IT-systemen draaien en de informatie verwerkt en beheerd wordt. Toch moet u als ...

Lees verder

 

IT First

Voor een efficiënte controleaanpak maakt u als accountant optimaal gebruik van de geautomatiseerde controles in de IT-systemen. ...

Lees verder

 

Compliance Privacy (AVG)

Compliance is het begrip waarmee wordt aangeduid dat een persoon of organisatie werkt in overeenstemming met de geldende wet- en ...

Lees verder

Deel deze pagina

Meer weten over Data-analyse

Voor meer directe sturing en meer betrouwbaarheid in én uit een organisatie kunt u altijd onze IT-auditors inschakelen.

Neem contact met ons op