Disclaimer

Aan dit bericht kunnen geen rechten worden ontleend. Openbaarmaking, vermenigvuldiging, verspreiding en /of verstrekking van dit bericht aan derden is, behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van Soll-IT niet toegestaan.

De afzender staat niet in voor de juiste, volledige en tijdige overbrenging van dit bericht. Ook kan de afzender geen garantie geven dat dit bericht en eventuele bijlagen virusvrij zijn. Indien dit bericht per abuis bij u is terechtgekomen, wordt u verzocht het te vernietigen en de afzender daaromtrent te informeren.

Op alle werkzaamheden zijn van toepassing de Algemene Voorwaarden van Soll-iT. Deze Algemene Voorwaarden zijn hier in te zien en worden, op verzoek, kosteloos toegezonden.

Soll-IT B.V is ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 55437206.

BTW nummer NL 8066.46.603.B01

Deel deze pagina