Over Soll-IT

IT-auditing voor accountants vraagt om kennis van accountancy én kennis van IT. Bij Soll-IT bezitten we dat allebei. Wij zijn onafhankelijke IT-auditors voor accountantskantoren en het mkb.

Accountants en systeembeheerders of mkb’ers en IT-leveranciers, het zijn heel verschillende partijen met ieder hun eigen expertise. Toch hebben ze elkaar vaak nodig en dan is het belangrijk dat je elkaar ook goed verstaat. Die vertaalslag maken wij. Zodat het eindresultaat tijdig en conform opdracht bereikt wordt.

Voor accountants voeren we onder andere IT-audits uit waarbij we niet alleen de betrouwbaarheid van de geleverde cijfers en informatie beoordelen, we geven ook aan waar relevante issues zitten én hoe die opgelost moeten worden. MKB’ers die meer zekerheid willen over hun IT-systemen of ondersteuning bij afspraken met IT-leveranciers zijn ook bij ons aan het juiste adres. Ruime ervaring en kennis dus, waar onze opdrachtgevers van profiteren.

De IT-auditors van Soll-IT staan garant voor kwaliteit, deskundigheid en actuele kennis van relevante ontwikkelingen en de laatste wet- en regelgeving. Zo zijn wij:

  • gecertificeerde IT -auditors die onder permanent kwaliteitstoezicht staan,
  • opleiders bij het SRA voor IT-audit in het mkb,
  • commissieleden van NOREA waarbij we o.a. richtlijnen ontwikkelen voor financial-auditors en
  • lid van de IT Committee Steering Group van Nexia International.

Ook een IT-auditor in uw controleteam?

Betrouwbare informatie is cruciaal en met complexer wordende systemen is de betrouwbaarheid van informatie steeds moeilijker vast te stellen. Onze IT-auditors helpen u de betrouwbaarheid van de gewenste informatie te verkrijgen zodat u uw handtekening onder de jaarstukken kunt plaatsen. Wilt u ook een deskundige en adequate IT-auditor in uw controleteam? Neem dan contact met ons op. We vertellen u graag hoe wij u van dienst kunnen zijn.

Deel deze pagina