Compliance Privacy (AVG)

Compliance is het begrip waarmee wordt aangeduid dat een persoon of organisatie werkt in overeenstemming met de geldende wet- en regelgeving. Het gaat over het nakomen van normen of het zich er naar schikken. Organisaties moeten onder andere zorgvuldig omgaan met vertrouwelijke persoonsgegevens en daarbij voldoen aan diverse wet- en regelgeving waaronder de actuele privacywet- en -regelgeving.

Algemene Verordening Gegevensbescherming

Per 25 mei 2018 is de General Data Protection Regulation (GDPR) of Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van kracht. Dat betekent dat er vanaf die datum dezelfde privacywetgeving geldt in de hele Europese Unie (EU). De Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) geldt dan niet meer. Voor de meeste organisaties is er nog veel werk te verzetten om aan deze regelgeving te kunnen voldoen.

 

 

De AVG zorgt onder meer voor:

  • versterking en uitbreiding van privacyrechten;
  • meer verantwoordelijkheden voor organisaties;
  • in sommige gevallen de verplichting om een Data Protection Impact Assessment (DPIA) uit te voeren; en
  • dezelfde, stevige bevoegdheden voor alle Europese privacytoezichthouders, zoals de bevoegdheid om boetes tot 20 miljoen euro op te leggen.

Wilt u voor uw eigen organisatie of uw klant weten of en zo ja in welke mate de AVG invloed heeft op de wijze waarop u of uw klant omgaat met privacy gevoelige gegevens?

Onze gecertificeerde IT-auditors  en cyber security specialisten zorgen er samen met u voor dat u compliant wordt met de AVG.

Meer weten? Neem dan contact op met een van onze IT-auditors.

Andere Soll-IT oplossingen

IT-Audit

Een IT-audit geeft zekerheid over de betrouwbaarheid van de IT systemen, ongeacht welk systeem of platform gebruikt wordt. De ...

Lees verder

 

Privacy audits, DigiD, ENSIA

Soll-IT heeft gecertificeerde auditors die deze audits conform verschillende certificeringsrichtlijnen kunnen uitvoeren en het ...

Lees verder

 

Data-analyse

Met de toename van het IT-gebruik neemt ook de hoeveelheid data in de systemen toe. Om deze data te kunnen gebruiken dient ...

Lees verder

 

Platformen

Elk bedrijf kiest een eigen platform waarop de IT-systemen draaien en de informatie verwerkt en beheerd wordt. Toch moet u als ...

Lees verder

 

IT First

Voor een efficiënte controleaanpak maakt u als accountant optimaal gebruik van de geautomatiseerde controles in de IT-systemen. ...

Lees verder

Deel deze pagina

Meer weten over Compliance Privacy (AVG)

Voor meer directe sturing en meer betrouwbaarheid in én uit een organisatie kunt u altijd onze IT-auditors inschakelen.

Neem contact met ons op