IT Security

Deel deze pagina
 

Compliance Privacy (AVG)

Compliance is het begrip waarmee wordt aangeduid dat een persoon of organisatie werkt in overeenstemming met de geldende wet- en regelgeving. Het gaat over het nakomen van normen of het zich er naar schikken. Organisaties moeten onder andere zorgvuldig omgaan met vertrouwelijke persoonsgegevens en daarbij voldoen aan diverse wet- en regelgeving waaronder de actuele privacywet- en -regelgeving.

Deel deze pagina
 

IT First

Voor een efficiënte controleaanpak maakt u als accountant optimaal gebruik van de geautomatiseerde controles in de IT-systemen. IT First, een geïntegreerde controleaanpak, maakt dat mogelijk. Hiermee kunt u als accountant meer gebruik maken van de geautomatiseerde controles in de IT-systemen. In deze controleaanpak werken de IT-auditor en accountant nauw samen en komen zo tot een slimmere en meer efficiënte controleaanpak. De eindverantwoordelijkheid blijft bij de controlerende accountant maar de IT is geïntegreerd in de controleaanpak.

Deel deze pagina
 

Platformen

Elk bedrijf kiest een eigen platform waarop de IT-systemen draaien en de informatie verwerkt en beheerd wordt. Toch moet u als accountant bij elk bedrijf kunnen beoordelen of de kwaliteit van de data die het aanlevert, betrouwbaar is. Dit vergt kennis van het gebruikte platform. Heeft u die kennis niet, dan schakelt u dat in via een IT-auditor van Soll-IT.

Deel deze pagina
 

Data-analyse

Met de toename van het IT-gebruik neemt ook de hoeveelheid data in de systemen toe. Om deze data te kunnen gebruiken dient vastgesteld te worden of deze betrouwbaar is. De IT-auditors van Soll-IT informeren u over de kwaliteit van de data en voeren data-analyses voor u op maat uit, bijvoorbeeld voor de jaarrekeningcontrole van accountants.

Deel deze pagina
 

Privacy audits, DigiD, ENSIA

Soll-IT heeft gecertificeerde auditors die deze audits conform verschillende certificeringsrichtlijnen kunnen uitvoeren en het bijbehorende Assurance-rapport uitgeven. Wij kunnen onder andere de volgende audits voor u verzorgen:

Deel deze pagina
 

IT-Audit

Een IT-audit geeft zekerheid over de betrouwbaarheid van de IT systemen, ongeacht welk systeem of platform gebruikt wordt. De gecertificeerde IT-auditors van Soll-IT hebben de expertise en jarenlange ervaring om IT-infrastructuren en/of IT-systemen te onderzoeken. Zij hanteren daarbij internationaal aanvaarde normen. Dit kan zowel in opdracht van accountants als van mkb-bedrijven uitgevoerd worden.

Deel deze pagina