Voor accountants

Als u als accountant de jaarrekening van uw cliënten ondertekent, is het goed te weten dat de data waarop die is gebaseerd, ook betrouwbaar is. Wij geven u dat vertrouwen met IT-audits waarbij we systemen en processen doorlichten en beoordelen. En is het niet in orde, dan vertellen we ook direct en exact wat er moet gebeuren om wel correcte informatie te vergaren.

Betrouwbare financiële informatie

Zonder de zekerheid dat de beschikbare financiële informatie betrouwbaar is, is het voor een accountant vrijwel onmogelijk om definitieve jaarcijfers te presenteren. Kennis van IT is noodzakelijk om de kwaliteit van de data te kunnen beoordelen. Heeft u die kennis niet of onvoldoende, dan verkrijgt u die met een IT-audit.

Vertaalslag tussen accountant en systeembeheerder

Behalve dat de IT-systemen steeds complexer worden, lijken ook de systeembeheerders van de bedrijven vaak hun eigen taal te spreken. Een situatie die het voor de meeste accountants niet eenvoudiger maakt om zeker te zijn over de kwaliteit van de cijfers of om de gewenste informatie aangeleverd te krijgen. Daarom regelen wij dat voor u; onze IT-auditors hebben namelijk zowel ervaring in de accountancy als in de techniek. Zij verzorgen daarom de vertaalslag tussen de accountants en systeem- of applicatiebeheerders.

Controle van processen en systemen

Heeft u te maken met cliënten met complexe IT-systemen of voor u onbegrijpelijke platformen? Dan is Soll-IT uw partner om de gewenste informatie te verkrijgen. Wij toetsen of de informatie correct is door de processen en systemen te controleren. Ongeacht het platform dat gebruikt wordt. En waar nodig geven we duidelijk aan wat er moet gebeuren om eventuele hiaten goed op te lossen. Zodat u uiteindelijk uw handtekening onder de jaarrekening kunt zetten.

Laten we kennismaken

Wilt u meer weten over onze dienstverlening voor accountants? Laat het ons weten en we komen graag met u in gesprek.

reCAPTCHA is required.
Deel deze pagina